Werkzaamheden in de Maashorst

Dit item is verlopen op 12-01-2019.

Nú werken aan ‘het bos van de toekomst’ in de Maashorst

De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen, maar dat gaat veranderen! Het is de bedoeling om de bossen geleidelijk om te vormen naar een natuurlijker en gevarieerder bos. Daarvoor zijn diverse werkzaamheden nodig.

Ook deze winter staat er het nodige op de planning.  Denk hierbij aan:

  • Het planten van  boom- en struiksoorten aan die horen bij het natuurlijkere bos zodat er meer variatie ontstaat
  • We houden de oude, aftakelende en dode bomen voor een grotere biodiversiteit
  • We maken kleine en grotere open plekken, zodat jonge bomen en struiken kansen krijgen om zich daar te vestigen
  • In het heideterrein van Hooge Vorssel voeren we heideherstelmaatregelen uit
  • We maken slootjes en vijvers minder diep om verdroging te verminderen

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Kijk dan op de website www.allemaalMaashorst.nl