Werkzaamheden Centrumplan Schaijk

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Maandag 30 april wordt er gestart met de inrichtingswerkzaamheden in de Schutsboomstraat en een gedeelte van de Runstraat in Schaijk. De werkzaamheden in deze straten duren naar verwachting tot en met 7 september 2018.

Hieronder leest u wat we gaan doen en waar de werkzaamheden precies zijn.

Wat gaan we doen op welke locaties?

In het wegvak Schutsboomstraat vanaf Europaplein tot en met de kruising Pastoor van Winkelstraat gaan we de openbare ruimte opnieuw inrichten als onderdeel van het Centrum Plan van Schaijk. In de rijbaan wordt over de volledige lengte een hemelwater riolering aangelegd. In het gedeelte vanaf de bouwplaats tot aan de Pastoor van Winkelstraat wordt ook  de bestaande riolering vervangen. De huidige bestrating van de rijbaan, trottoirs en parkeervakken wordt vervangen door nieuw bestratingsmateriaal.

Uitvoeringsvolgorde en bereikbaarheid panden en percelen

Het totale wegvak is in drie fasen opgeknipt welke overlopend in elkaar worden uitgevoerd. Er vinden dus in twee werkvakken gelijktijdig werkzaamheden plaats.

FASE 9 - Kruising Schutsboomstraat – Europaplein – Repellaan tot aan bouwplaats.

  • Aanbrengen riolering vanaf 30 april tot en met 9 mei.
  • Aanbrengen bestrating vanaf 7 mei tot en met 30 mei, uitvoeringsduur circa 5 weken.

Vanaf medio mei is de aansluiting met het Europaplein weer open voor lokaal verkeer.

FASE 10 - Vanaf de bouwplaats tot aan de kruising Burgemeester Schoutenstraat.

  • Aanbrengen riolering vanaf 7 mei tot en met 22 juni.
  • Aanbrengen bestrating vanaf 14 mei tot en met 13 juli, uitvoeringsduur circa 10 weken.

FASE 11 - Kruising Burgemeester Schoutenstraat tot en met kruising Pastoor van Winkelstraat.

  • Aanbrengen riolering vanaf 13 juni tot en met 24 augustus.
  • Aanbrengen bestrating vanaf 25 juni tot en met 7 september, uitvoeringsduur circa 10 weken.

Plangebied werkzaamheden Schaijk

De weg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. De woningen en winkels blijven zo lang als mogelijk via de bestaande voetpaden langs de perceelgrenzen te voet bereikbaar. Zodra in de voetpaden wordt gewerkt zijn de panden via loopschotten te voet bereikbaar.

Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Parkeren

Parkeren kan op het Europaplein en op beschikbare parkeerplaatsen buiten het werkvak waarna u te voet de winkels kunt bereiken.

Nutsbedrijven

Voorafgaand aan de werkzaamheden van Aannemingsmaatschappij Van de Wetering Infra BV wordt de gehele waterleiding en de gasleiding gedeeltelijk vervangen. Brabant Water en Enexis brengen u hier tijdig.

Aannemingsmaatschappij Van de Wetering Infra BV uit Heesch voert het werk uit. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, Arno van Wees op 06-23010043 of bij de toezichthouder Raf Peperkamp op 06-42613960.

Meer weten over het centrumplan van Schaijk?

Ga dan naar www.centrumplanschaijk.nl of neem contact opnemen met Henk van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd op telefoonnummer: 0486-458 171.