Werkzaamheden centrum Zeeland gestart

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Maandag 19 februari gaf wethouder Maathuis samen met aannemer Van Rosmalen het startsein voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum van Zeeland. Dit is één van de projecten van het Centrumplan Zeeland. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, ondernemers en de klankbordgroep. Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Er is gestart met het vernieuwen van de bestrating rondom het gemeentehuis. In verband met de verwachtte nachtvorst is besloten het wegdek in de Kerkstraat nog even niet open te breken tot de vorstperiode voorbij is.

De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli 2018 zijn afgerond.

Naar informatie over het Centrumplan Zeeland.

start werkzaamheden centrum Zeeland