Werkzaamheden aan de Zeelandsdreef in Schaijk

Dit item is verlopen op 28-12-2018.

Zeelandsedreef in Schaijk uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. uit Uden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 21 december 2018. U leest hieronder wat we gaan doen en waar de werkzaamheden precies zijn.

Wat gaan we doen op welke locaties?

Op de rijbaan vanaf de Rijksweg N-324 tot aan de Schaijkseweg worden de drempels vernieuwd. Het asfalt op de drempels wordt vervangen door straatwerk. De kruising met de Dr. Langendijklaan-Zeelandsedreef wordt verhoogd uitgevoerd.

Uitvoeringsvolgorde en bereikbaarheid

Op de situatietekening hieronder is de volgorde aangegeven.

kaart met de plekken waar gewerkt wordt

  • Locatie nummer 1 - uitvoering 3 tot en met 11 december
  • Locatie nummer 2 - uitvoering 11 tot en met 14 december
  • Locatienummer 3 - uitvoering 12 tot en met 15 december
  • Locatienummer 4 en 5 - uitvoering 17 tot en met 21 december

Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de planning. Helaas kunnen wij hinder niet voorkomen, maar wel zoveel mogelijk beperken.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met de heer L. Kap, uitvoerder van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. Hij is te bereiken op 06-53 86 90 84. Ook kunt u terecht bij de heer Henk van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd op 0486 - 458 171.