Warmere temperaturen en blauwalg

De zomer is gearriveerd. Het is warmer en de temperatuur van het water neemt toe met als gevolg: blauwalg!

De eerste gevallen van blauwalg zijn alweer bekend. Zoals u vast weet, kunnen deze blauwalgen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert Waterschap Aa en Maas om ieder contact met water van deze vijvers en sloten te vermijden. De blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Als u of een (huis)dier die stoffen aanraakt of binnenkrijgt bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten.

Kaart met blauwalg

Op de website van Waterschap Aa en Maas kunt u precies zien waar de blauwalg is aangetroffen. Heeft u het idee dat u blauwalg ziet in een plas of sloot? Geef dat dan door aan het Waterschap via het meldformulier, op 088 - 17 88 000 of via OM_waterkwaliteit@aaenmaas.nl.

Voorkomen van blauwalgen

Om te voorkomen dat er blauwalgen komen, kan het waterschap en/of de gemeente proberen de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen. Ook het creëren van doorstroming helpt.

Ook omwonenden en gebruikers kunnen meehelpen. De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten in afgevallen bladeren, maar kunnen ook in het water komen door lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep. Door eenden niet of veel minder te voeren en honden niet in de buurt van het water te laten poepen, kunt u meehelpen aan gezondere vijvers, sloten en beken.

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen over blauwalgen of andere waterproblemen (zoals vogelsterfte, vissterfte)? Neem dan contact op met Waterschap Aa en Maas via OM_waterkwaliteit@aaenmaas.nl of op 088 - 17 88 000.

Blauwalg