Voortgang centrumplan Schaijk

Dit item is verlopen op 12-11-2017.

Bij het bouwrijp maken van de bouwlocatie voor het nieuwe centrum van Schaijk is twee weken geleden door de civiele aannemer Van de Wetering een lokale asbest vervuiling aangetroffen. De vervuiling zit in de bodem op het terrein van de voormalige Boerenbond.logo Het pakhuis

De vervuilde plek is onderzocht en inmiddels is duidelijk dat deze in de komende tijd gesaneerd gaat worden in opdracht van de huidige grondeigenaar.

De vervuiling levert geen gevaar op voor de volksgezondheid of de omgeving. De plek is afgebakend. Het bouwrijp maken van het middengebied van centrumplan Schaijk wordt volgende week vervolgd.

Geen vertraging bouwactiviteiten

De voorbereidende werkzaamheden voor het centrumplan Schaijk lopen geen vertraging op.

De ontwikkelaars zijn inmiddels ook al begonnen met hun bouwactiviteiten. Namens de ontwikkelaars worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd door de Schaijkse aannemers Peter Peters en Van der Heijden.

Inloop spreekuur

Met ingang van 25 oktober start er wekelijks iedere woensdag een inloop spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur. Iedereen die vragen heeft over de bouwwerkzaamheden van het centrumplan Schaijk kan hier binnenlopen. Het spreekuur wordt gehouden in de rode bouwkeet van aannemer Van de Wetering die op het voorterrein bij dorpshuis De Phoenix staat.

Vragen kunnen ook gesteld worden per e-mail: info@centrumplanschaijk.nl.