Voorlopige resultaten onderzoek woonwensen en woonbehoefte aangeboden aan wethouder Brands

Dit item is verlopen op 28-12-2018.

Woensdag 28 november heeft de commissie wonen van de Dorpsontwikkeling Reek de voorlopige resultaten van het onderzoek naar woonwensen en woonbehoeften in Reek aan wethouder Brands aangeboden. Het onderzoek is uitgevoerd samen met het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen voor het project Krachtige Kernen (KraKe).

De gemeente is bezig met het actualiseren van de Landerdse woonvisie. Deze woonvisie geeft aan welke woningen er in Landerd  zijn en waar de komende jaren behoefte aan is. De resultaten van het aangeboden onderzoek worden bij de woonvisie betrokken.

Het is de bedoeling dat het definitieve rapport in het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd wordt in Reek.

Commissie wonen biedt woonvisie aan aan Ben Brands