Voorbereiding herinrichting fase 2 centrum Zeeland in volle gang

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

De openbare ruimte in het centrum van Zeeland wordt opnieuw ingericht. Het is één van de projecten van het Centrumplan Zeeland. In januari zijn de laatste bomen geplant in het al heringerichte deel. Daarmee is de eerste fase van de herinrichting afgerond. Nu zijn de voorbereidingen voor de tweede fase  in volle gang.

Fase 2 ‘Kerkstraat Zuid’

Die tweede fase is het zuidelijke deel van de Kerkstraat. Dat is het deel van de Kerkstraat vanaf het al heringerichte gedeelte tot en met de kruising met de Puttelaar.

Met de aanwonenden en ondernemers is een uitgewerkt inrichtingsplan besproken. Daar zijn suggesties gedaan, die hebben geleidt tot enkele aanpassingen. Zo blijft in de nieuwe situatie het aantal parkeerplaatsen gelijk aan de huidige situatie en wordt de verkeersdrempel gemaakt  op de kruising van de Kerkstraat met de Puttelaar.

Net als in de eerste fase wordt alle verharding vervangen en krijgt dit deel van de Kerkstraat natuurstenen stoepranden. Parkeerplaatsen worden opnieuw aangelegd, enkele bomen worden gekapt en op andere plekken worden nieuwe geplant. Het zebrapad nabij de Kloosterstraat schuift in de nieuwe situatie op in de richting van het gemeentehuis. De nieuwe openbare verlichting is al geplaatst.

Het plein voor gemeenschapshuis De Garf maakt geen onderdeel uit van deze tweede fase. Dit plein wordt op een later moment heringericht.

Kloosterstraat

Ook voor de Kloosterstraat staan werkzaamheden gepland. In deze straat wordt een regenwater riool gelegd en de rijbaan krijgt nieuwe bestrating. De stoep aan de zijde van Compostella en Franciscushof wordt breder en geheel nieuw aangelegd tussen Kerkstraat en Vlasroot. De stoep aan de zuidzijde komt te vervallen en wordt deels ingericht voor parkeren.

In januari zijn omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de aangepaste inrichting voor de Kloosterstraat. Deze werkzaamheden in de Kloosterstraat worden gecombineerd uitgevoerd met de werkzaamheden Kerkstraat Zuid.

Vervolg

Eind februari zal het werk worden aanbesteed. Zodra de aannemer, die het werk gaat maken, bekend is volgt meer informatie over de uitvoering, fasering en bereikbaarheid. Voor aanwonenden en aanliggende ondernemers zal de aannemer een informatieavond organiseren. De verwachting is dat in de week van 25 maart gestart kan worden met de werkzaamheden.

Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd door de nutsbedrijven aan de kabels en leidingen.

De nutsbedrijven informeren de aanwonenden.

Informatie en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A. Hanegraaf van de gemeente via 0486 458111.

Werkzaamheden Kerkstraat Zeeland