Vooraankondiging 2e bijeenkomst omgevingsvisie buitengebied

Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. We willen graag dat alle inwoners met ons meedenken hoe we het buitengebied in de toekomst willen inrichten en gebruiken.

Op maandagavond 7 oktober is er weer een bijeenkomst over het buitengebied van Landerd. Wij nodigen inwoners en belanghebbenden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste bijeenkomst van 3 juli.

Waarover gaat de bijeenkomst?

Bij de eerste bijeenkomst hebben wij gevraagd wat u belangrijk vindt voor de toekomst van het buitengebied. Tijdens deze avond zijn er in groepjes kwaliteiten, knelpunten en kansen voor het buitengebied benoemd en opgeschreven. De opbrengst hiervan kunt u vinden op www.landerd.nl/buitengebied.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 7 oktober gaan we dieper in op de verschillende ’vraagstukken die in het buitengebied spelen. Daarbij zouden wij graag met u bespreken welke keuzes in de omgevingsvisie gemaakt moeten worden.

Waar en wanneer?

Wilt u meedenken over de toekomst van het buitengebied, reserveer maandagavond 7 oktober al in uw agenda. Op dit moment is nog niet bekend waar en op welk tijdstip de bijeenkomst wordt georganiseerd. Deze informatie volgt op een later tijdstip, samen met het programma. Daarvoor wordt in de tweede helft van september nog een uitnodiging verzonden.

Meer weten over de plannen voor het buitengebied van Landerd?

Op de website van de gemeente Landerd vindt u meer informatie: www.landerd.nl/buitengebied. Hier staat ook de presentatie en het verslag van de bijeenkomst van 3 juli.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Dolf Derks op 0486-458 111 of via dolf.derks@landerd.nl.