Verslagje van het mantelzorgcafe 29, 30 en 31 mei

Dit item is verlopen op 06-07-2018.

logo mantelzorgcaféEr was veel voorwerk verricht voor het mantelzorgcafe van mei 2018. De werkgroep mantelzorgcafe Landerdbreed wilde graag iets aanbieden waardoor de mantelzorgers zich eens konden ontspannen.                  

Na enig brainstormen, stelde Mieke van Gerwen voor om een presentatie te geven over haar grote hobby als gids van de IVN in de Maashorst. Het ontstaan, de biodiversiteit, de "bewoners" . Hoe herken je de horsten en slenken. Droge, natte gebieden. Hoe kan het nou dat het lager gelegen gebied droger is dan het hoger gelegen gedeelte?

Zo dichtbij en zo onbekend bij velen.

In Zeeland gaat Mieke al langer aan de wandel met mantelzorgers in de Maashorst en die ervaren het als een welkome ontspanning in tijden dat het zwaar is om te zorgen voor een ander. Er waren mantelzorgers, mensen met en zonder beperking uitgenodigd en geinterviewd tijdens hun wandeling, ritje op de fiets of met hulpmiddel in de Maashorst, door leden van de werkgroep. Gerrit van de Laar van TV Landerd had alles opgenomen en er een mooie samenhangende film van gemaakt van ongeveer 45 minuten.

Het resultaat mocht er zijn. Ervaringen werden gedeeld. De aanwezigen zijn nu goed ingeinformeerd en gestimuleerd om eens een kijkje te nemen in die mooie Maashorst.   Vooral nu ze na afloop een wandel- of fietskaart cadeau hebben gekregen. Deze zijn ook te koop bij de VVV's van Schaijk, Uden en de Jumbo in Zeeland. Ook werd het tijdschrift de Mantelzorger uitgereikt en de Toeristische gids "De Maashorst". De kaart van ommetje dorpskern Reek was ook beschikbaar, vers van de pers. Eveneens die van Schaijk en Zeeland.  Als u niet aanwezig kon zijn is dat heel jammer. Vraag bij de werkgroep Mantelzorg in uw eigen woonplaats of u ook in aanmerking kunt komen voor de bovengenoemde komwandelingen, tijdschrift Mantelzorger of Toeristische gids.

Er is tenslotte ook gevraagd wie er als ervaringsdeskundige mee wil doen aan de pilot om routes te testen voor rolstoel, scootmobiel of hulpfiets in de Maashorst . Als proef is er een rolstoelwandelkaart gemaakt, samen met de Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking. Opgeven hiervoor en voor informatie kunt u Mieke van Gerwen bellen op 0486-411 332.

Mieke en Gerrit van de Laar: petje af voor het vele werk dat jullie aan dit cafe hebben gehad. De aanwezigen waren unaniem van mening dat het zeer waardevol was.

Werkgroep Mantelzorgcafé Landerd.

Mantelzorgers op de fiets in de natuur