Verslag mantelzorgcafé: Respijtzorg van theorie naar mantelzorgondersteuning

Dit item is verlopen op 14-03-2018.

Op 5, 6 en 7 februari logo Mantelzorgcafevond het mantelzorgcafé plaats op drie locaties in Landerd. Ook nu weer was er veel belangstelling van mantelzorgers, professionals en belangstellenden.

Presentatie Wilko Kruijswijk

Sociaal wetenschapper Wilco Kruijswijk van ‘Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier’,  gaf een boeiende en informatieve presentatie over respijtzorg. Respijtzorg is het overnemen van taken van een mantelzorger zodat deze even wat 'lucht' krijgt. In de presentatie kwam het  voorkomen van overbelasting van de mantelzorger aan bod en het kunnen herkennen hiervan. Daarnaast ging het ook over  de positieve momenten die de mantelzorg met zich meebrengt. Vervolgens vertelde een mantelzorger uit eigen ervaring.

Aanvragen van respijtzorg

Het aanvragen en vervolgens kunnen ontvangen van respijtzorg blijkt een groot probleem. De Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en WMO sluiten onvoldoende en soms helemaal niet op elkaar aan. Met als gevolg dat de noodzakelijke hulp of opvang op korte termijn niet geregeld kan worden. Wanneer men een aanvullende zorgverzekering  heeft afgesloten, is het raadzaam om na te kijken of respijtzorg daarin is opgenomen zodat dit een mogelijke oplossing kan bieden.

Overzicht respijtzorg op te vragen bij de wijkverpleegkundige

Een overzicht van Respijt- of vervangende zorg hebben de wijkverpleegkundigen van Reek, Schaijk en Zeeland geprobeerd samen te stellen. Desgewenst kunt u dit bij hen opvragen. Voor alle informatie over ondersteuning bij zorg en zorgaanvraag kunt u contact opnemen met de Wmo-consulent van de gemeente, de cliëntondersteuner de heer Wim van Dalen op 06-1271 7761 of een mantelzorgmakelaar. U kunt ook terecht bij de wijkverpleegkundige van uw Zorgcoöperatie.

We kijken terug op een goed mantelzorgcafé en hopen u bij het volgende mantelzorgcafé in mei te ontmoeten. 

Werkgroep Mantelzorgcafé van de Zorgcoöperaties in Landerd

Mantelzorgcafe februari 2018