Verslag bijeenkomst Mantelzorgers voor jongeren 12+

Dit item is verlopen op 07-04-2018.

Logo zorgcoöperatie Zeeland14 februari vond weer een ‘Onder-ons-je’ plaats voormantelzorgers voor jongen van 12+.  Deze bijeenkomst ging over de vraag ‘Hoe houd ik een goede balans tussen werk en gezin?’.

Onder leiding van Nettie Nabuurs, preventiewerker jeugd, werd gediscussieerd over:

  • Hoe maak ik keuzes voor de toekomst?
  • Hoe vind ik passende oplossingen? en
  • Dit vooral gericht op de werkbelasting.

Uit de discussie die ontstond bleek dat werkende mantelzorgers vooral energie putten uit hun baan, waardoor zij de mantelzorgtaak beter kunnen volhouden. Zorglast en zorgkracht moeten echter wel in balans blijven. Dit lukt niet altijd. Vooral omdat de zorgvraag nooit stabiel is maar steeds wisselende pieken en dalen vertoont.

Daarnaast mag de aandacht voor de andere kinderen en voor de partner niet tekort schieten, vonden de aanwezige moeders. Dit komt vaak in de knel door tijdgebrek en zware belasting. De weg naar passende professionele ondersteuning werd uitvoerig bediscussieerd. Juist hierin kon men elkaar ondersteunen, adviseren en ervaringen uitwisselen.

Het was voor alle aanwezigen weer een zinvolle bijeenkomst. Ze waarden de ondersteuning van Nettie zeer. Dank daarvoor.

In het najaar op 4 oktober is er een volgende ‘Onder-ons-je’ gepland. Informatie hierover volgt te zijner tijd.