Vernieuwing lijst monumentale bomen Landerd

Dit item is verlopen op 16-08-2019.

Monumentale boom voor het gemeentehuisIn Landerd hebben beeldbepalende bomen een extra beschermde status, te weten ‘Monumentaal’ of ‘Potentieel Monumentaal’. Deze bomen staan op een lijst die dit jaar wordt vernieuwd.

Beeldbepalende bomen zijn belangrijk voor de uitstraling en het karakter van een gemeente. Groen is belangrijk voor mens en dier, zeker in tijden van verdere verstening en klimaatstress. Daarom gaan we  voorzichtig om  met het bestaande groen en willen dit zoveel mogelijk behouden.

Bomen in kaart brengen

Vanaf  29 juli  gaat  de heer Vermeulen van Vermeulen Boomadvies uit Zeeland de bomen in opdracht van de gemeente in kaart brengen, dit zal een drietal weken in beslag nemen. Hij zal de bomen met de huidige (potentieel) monumentale status nalopen. Dit betreft particuliere en gemeentelijke bomen. Daarnaast kijkt hij of er nieuwe bomen in aanmerking komen die de monumentale status kunnen krijgen.

Soms moetde inspecteur bepaalde particuliere percelen betreed, uiteraard zal hij hier de bewoner toestemming voor vragen. U kunt hierbij om zijn legitimatie vragen.

Wanneer u van mening bent dat bomen een monumentale status verdienen die niet op de kaart staan, kunt u contact opnemen met de heer Vermeulen op: roel@vermeulenboomadvies.nl. Hij zal beoordelen of de bomen aan de monumentale criteria voldoen.

Beschermde houtopstanden

Het vernieuwde bomenbestand krijgt, na vaststelling door het college van B&W de status ‘beschermde houtopstanden’ opgenomen in de  gemeentelijke bomenverordening. Hiermee zorgt de gemeente er voor dat deze bomen niet gekapt mogen worden en behouden blijven voor de toekomst.