Veel belangstelling bijeenkomst toekomst centrum Zeeland

Dit item is verlopen op 22-01-2015.

Het was 16 december druk in zaal AmbianZ aan de Kerkstraat in Zeeland. Zo’n tachtig inwoners waren aanwezig waaronder enkele raadsleden. Het doel van deze avond was om informatie op te halen bij de inwoners van Zeeland en hun wensen en ideeën te inventariseren over de toekomst van Zeeland.

Eerder sprak de gemeente al met de ondernemers, de verenigingen en de aanwonenden van de Kerkstraat. Nu was het de beurt aan alle inwoners van Zeeland om hun wensen kenbaar te maken.

Ook deze avond kwamen er vele ideeën en wensen naar voren die meegenomen worden in de visie vorming. De gemeente gaat nu aan de slag om een zo breed mogelijke klankbordgroep samen te stellen waarin inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen vertegenwoordigt zijn.

Vervolgens gaat het college van B&W werken aan een voorstel over de toekomstvisie van Zeeland dat in de gemeenteraad behandeld gaat worden.

Zaal Ambianz