Van gas naar elektrisch

Dit item is verlopen op 12-03-2019.

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Het verminderen van de uitstoot moet voor een belangrijk deel regionaal worden aangepakt. Daarom maakt de gemeente Landerd deel uit van het ‘regionaal overleg Noord-Oost Brabant, samen met 16 andere gemeenten.

Energie uit zon en wind

Een van de manieren om C02 te verminderen is groene energie op te wekken met de zon of  wind. Andere mogelijkheden worden onderzocht. Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen! Zo is ‘groene waterstof’ een mogelijkheid om de stroom uit zon en wind op te slaan. Teveel stroom kan worden opgeslagen in waterstof, en bij een tekort weer omgezet in elektriciteit. Of waterstof binnen tien jaar kan concurreren met fossiele brandstoffen (olie en gas) wordt nu onderzocht.  De eerste toepassingen van groene waterstof op grote schaal  gaan naar verwachting in de industrie (grootverbruik) plaatsvinden.

Energiezuiniger wonen

Omdat de opgave enorm is, wordt ook fors ingezet op het terugdringen van energiegebruik.

Voor wonen betekent dit een enorme verandering. Dit moet energiezuiniger worden en we moeten meer duurzame energie gaan gebruiken. Zo is het vanaf 1 juli 2018 niet meer mogelijk om een woning te ontwikkelen met een gasaansluiting Bestaande en nieuwe woningen worden zeer goed geïsoleerd en verwarmd met warmtepompen en maken gebruik van elektrische energie. De elektrische energie  wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgewekt door o.a. zonnepanelen.

Financiering

Om wonen  betaalbaar te houden wordt, bij de uitwerking van het Klimaatakkoord, gekeken naar een andere benadering van de woonlasten. De energierekening van huishoudens kan omlaag doordat wonen energiezuiniger wordt en het geld dat daardoor overblijft kan worden ingezet om de aanpassingen aan de woning te betalen. Bijvoorbeeld met een woning gebonden lening Met een woning gebonden lening kan de investering van de verduurzaming van de woning gedeeld worden met een aantal opeenvolgende woningeigenaren. Bij verkoop wordt de lening overgedragen.  Wetgeving moet worden aangepast om dit mogelijk te maken, onderzoek daarvoor loopt. (Bij het maken van deze krant was er nog geen duidelijkheid over de financieringsmogelijkheden).

Warmteplan en planning

In 2021 ligt er een warmteplan klaar. Hierin staat een planning met de volgorde waarin woonwijken van het gas af gaan. Dit plan is gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Daarbij moet voor alle buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas af gaan, bekend zijn wat het alternatief voor aardgas is.

Terugdringen energieverbruik

Wanneer u gaat verbouwen is het zinvol om te investeren in isolatiemaatregelen. Het investeren in een hybride-ketel of volledig overgaan op een warmtepomp wordt dan een reële optie. Is uw gasgestookte cv-ketel nu aan vervanging toe? Dan is de afweging tot 2021 lastiger te maken. Overweeg dan het huren van een cv ketel totdat de geheel gasloze oplossing kan worden gerealiseerd.

Tekening van Gas naar elektriciteit