Vacature Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 12-01-2018.

De Adviesraad Sociaal Domein Landerd (afgekort : ASD ) komt op voor de belangen van mensen in Landerd, die - op welke wijze dan ook – ondersteuning kunnen gebruiken om deel te kunnen nemen (participeren) aan de (Landerdse) samenleving.

Per april 2018 vertrekt na twee termijnen van vier jaar de huidige voorzitter, dhr. J. de Leur.

We hebben derhalve een vacature voor een nieuwe voorzitter m/v

We denken daarbij aan een man/ vrouw die :

  • affiniteit heeft met het sociaal domein
  • een gezicht weet te geven aan de ASD Landerd
  • midden in de Landerdse gemeenschap staat
  • sociaal betrokken en sociaal vaardig is
  • beschikt over HBO werk/denk niveau

Wat hebben we te bieden?

  • een gemotiveerd en betrokken team
  • een veelheid aan kennis en ervaring op diverse sociale terreinen
  • vacatiegeld voor de maandelijkse ASD vergaderingen en een vaste (bescheiden) jaarlijkse onkostenvergoeding
  • deelname aan bijscholingsbijeenkomsten, symposia, e.d. (cursuskosten-  en reiskosten vergoeding)

De ASD Landerd stelt zich tot doel om op het vlak van het sociale domein (de beleidsterreinen en beleidsuitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) , Jeugdzorgwet en Participatiewet) de belangen van de meest kwetsbare groeperingen binnen de lokale samenleving te behartigen. Dit doet de ASD door het nauwgezet volgen van de beleidsbepaling en de uitvoering daarvan en door het  gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente om het beleid waar nodig aan te passen en bij te stellen.

Laat u verder vrijblijvend bij praten en voorlichten. Een briefje,mailtje of telefoontje naar :