Uitnodiging Landerdse Mantelzorgdag

Dit item is verlopen op 16-11-2017.

U bent als mantelzorger van harte welkom op de Landerdse Mantelzorgdag op donderdag 9 november van 10.00 tot 16.00 uur

We starten bij de Phoenix in Schaijk. Per bus en onder leiding van een gids toeren we daarna door ‘ongekend’ Landerd. Voor de inwendige mens wordt op diverse plaatsen gezorgd.

Om ongeveer 14.00 uur zijn we weer terug in de Phoenix waar we het programma voort zetten. Vanaf 9.30 uur is de deur bij dorpshuis de Phoenix geopend.

Heeft u geen vervoer dan kunt u dat bij de gemeente kenbaar maken. Hiervoor wordt dan gezorgd. Ook eventuele dieetwensen kunt u bij uw aanmelding kenbaar maken.

We organiseren als gemeente deze dag samen met de Zorgcoöperaties  Schaijk, Zeeland en Reek . Van deze organisaties zijn ook mensen aanwezig. Spreek ze die dag gerust aan als u met een vraag zit!

Deelname is gratis, we vragen u om u aan te melden voor 1 november.

Aanmelden en informatie via  Mw. Anny Ermers: e-mail anny.ermers@landerd.nl  of telefoonnummer  (0486) – 458 133

Zorgcoöperatie SchaijkZorgcoöperatie ReekZorgcoöperatie Zeeland