Uitnodiging informatiebijeenkomst randenbeheer natuur

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Voor wie is de bijeenkomst?

Deelnemers agrarisch natuurbeheer Oost Brabant, maar ook andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!

Wanneer is de bijeenkomst?

Dinsdag 12 februari 2019 van 20.00- 22.00 uur. Inloop 19.45 uur.

Waar is de bijeenkomst?

Café Zaal ’t Oventje, Voor-Oventje 32, 5411 NV Zeeland

Wat staat er op de agenda?

20.00 uur:

Akker- en weidevogels: door Marco Renes, veldwerker soortenbescherming bij Brabants
Landschap. Marco vertelt op een boeiende wijze over boerenlandvogels en beschikt over
fantastische beelden.

20.45:

Pauze

21.00:

Tips over aanleg en beheer van randen: door Jan Ottens, veldmedewerker ANB Oost Brabant. 

  • Hoe krijg je en mooie rand, die voldoet aan de eisen.
  • Hoe voorkom je dat het onkruid overheerst.
  • Ingegaan wordt op grondbewerking, zaaibed bereiding, zaai tijdstip, soort rand, onderhoud één-/meerjarige rand, mengsel keuze, zaaizaad, hoeveelheid etc.

22.00:

Sluiting