Uit de raad…

Donderdag 27 juni is de volgende raadsvergadering. De raad neemt dan besluiten over de volgende raadsvoorstellen:

 • programmarekening 2018 en Meerjarenperspectief grondexploitatie 2019
 • beleidskader Wmo 2020-2023
 • verzamelvoorstel zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen
 • 1e burap 2019
 • harmonisatie kwijtscheldingsregeling
 • centrumregeling WMO 2020-2023
 • bestemmingsplan Kerkstraat 112 Zeeland
 • vaststellen BP De Peel 1 – Albers
 • gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen en parkeren Landerd’
 • gezamenlijke visie van de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant op mestbewerking
 • verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Ook wil de raad met elkaar spreken over:

 • tijdelijke discounter Reek

Bekijk de agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook bekijken via de gratis app.

De vergaderingen zijn openbaar.

De raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen ook beluisteren. Via Landerd TV kunt u de raadsvergaderingen ook live volgen.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht?

Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.