Uit de raad...

Op donderdag 17 januari houdt de gemeenteraad een voorbereidende vergadering. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

In de voorbereidende vergadering worden de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 31 januari voorbereid. Op de agenda van de voorbereidende vergadering staan de volgende onderwerpen:

  • inzet buurtsportcoaches 2019-2022
  • wijziging regels woningsplitsing buitengebied

Bekijk de volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook bekijken via de gratis iBabs app.

De vergadering is openbaar.

De raadsvergadring begint om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen beluisteren.

Wilt u de vergadering 17 januari bezoeken?

Of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.