Uit de raad...

Dit item is verlopen op 14-12-2018.

Donderdag 29 november houdt de gemeenteraad een voorbereidende vergadering. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

In de voorbereidende vergadering worden de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 13 december voorbereid. Op de agenda van de voorbereidende vergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Regeling stimuleringsbudget buitensport
  • 2e burap 2018
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling ODBN

Naar de volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook raadplegen via de gratis app.

Alle vergaderingen zijn openbaar.

Ze beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen beluisteren.

Wilt u de vergadering van 29 november of 13 december bezoeken?

Of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.