Uit de raad…

Dit item is verlopen op 15-07-2018.

De eerstvolgende voorbereidende vergadering is op donderdag 21 juni.  In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 5 juli voorbereid. In de voorbereidende vergadering kunnen raadsleden zich een beeld vormen van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

Op de agenda van de voorbereidende vergadering staan de volgende onderwerpen:

  • jaarrekening 2017
  • 1e bestuursrapportage 2018
  • verzamelvoorstel begrotingen gemeenschappelijke regelingen
  • beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling budgettair kader 2018
  • aanpassen algemene plaatselijke verordening 2018
  • delegatieverordening en delegatieregister Landerd 2018
  • vaststellen bestemmingsplan Natuurpoort de Maashorst
  • vaststellen bestemmingsplan Vlasroot-Brouwerspad
  • gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’
  • statiegeldalliantie

 4 juli is er een extra voorbereidende vergadering over financiën. De raadsfracties bespreken dan de Kaderbrief 2019.

Raadpleeg de volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken of gebruik de gratis app.

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. Van de voorbereidende- en raadsvergaderingen worden audio-opnames gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de website van de gemeente Landerd. Via Landerd TV kunt u de raadsvergaderingen ook “live” volgen.

Als u een vergadering wilt bezoeken of gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.