Uit de raad...

Dit item is verlopen op 09-06-2018.

De eerstvolgende voorbereidende vergadering is op donderdag 17 mei. In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 31 mei voorbereid. In de voorbereidende vergadering kunnen raadsleden zich een beeld vormen van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

Op de agenda van de voorbereidende vergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Aanvraag vangnetuitkering 2017 Participatiewet
  • Vaststellen bestemmingsplan Schutsboomstraat (naast 64) Schaijk

Sommige agendapunten worden niet eerst voor besproken in de voorbereidende vergadering maar komen direct op de agenda van de raadsvergadering van 31 mei. De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis app.

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. Van de voorbereidende- en raadsvergaderingen worden audio-opnames gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de website van de gemeente Landerd. Via Landerd TV kunt u de raadsvergaderingen ook “live” volgen.

Installatie van wethouders in extra raadsvergadering op 17 mei

Op 17 mei is er een extra raadsvergadering. Op de agenda staan de presentatie van het coalitieprogramma en de installatie van de nieuwe wethouders.

Deze vergadering begint om 20.00 uur, ná de voorbereidende vergadering.

Als u een vergadering wilt bezoeken of gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de griffie op 0486-458211 of viagriffie@landerd.nl.