Tweede pilot voor een off road evenement

Dit item is verlopen op 15-08-2014.

College van B&W neemt principebesluit voor Off Road evenement 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten in principe mee te werken aan een tweede pilot voor een off road evenement in september dit jaar.

In september 2013 was er een eerste pilot off road evenement in de gemeenten Landerd en Mill en St Hubert. Deze pilot is geëvalueerd met omwonenden en de organisatie. Het evenement is goed verlopen maar er werd tevens gevraagd om meer handhaving van het wildcrossen. Deze tweede pilot moet leiden tot aantoonbare vermindering van het wildcrossen.

Voorbeeldfunctie

De afname van het wildcrossen is nu nog niet duidelijk waarneembaar. Het college van B&W wil met deze 2e pilot de voorbeeldfunctie van het evenement behouden om nieuwe off road initiatieven in de regio tot stand te laten komen en daarmee het wildcrossen te beperken.

Er zijn in de regio reeds enkele initiatieven. Ook in Veghel gaat zeer waarschijnlijk aan het eind van dit jaar een off road evenement plaats vinden.

Organisatie spreekt wildcrossers aan

Het college stelt ook dat de off road organisatie een duidelijke en zichtbare rol moet spelen in de handhaving van wildcrossen. De organisatie moet wildcrossers blijven aanspreken op hun gedrag door verspreiding van pamfletten en het plaatsen van berichten op off road websites en deelnemen aan prikacties waarbij wildcrossers worden aangesproken en/of beboet.

Aan de organisatie wordt meegegeven dat de route zoveel mogelijk langs de randen van bos-en natuurgebieden moeten lopen om de natuurwaarden te ontzien.