Subsidie voor Vluchtelingenwerk Landerd

Dit item is verlopen op 27-12-2018.

Het college van Landerd heeft besloten om voor 2019 een subsidie aan Vluchtelingenwerk toe te kennen ter hoogte van € 78.380. Vluchtelingenwerk krijgt deze subsidie voor het begeleiden van statushouders in Landerd. Het college is erg tevreden over hoe Vluchtelingenwerk deze taak tot nu toe heeft uitgevoerd. Met de subsidie kan Vluchtelingenwerk ook in 2019 hiermee doorgaan.

Vluchtelingenwerk heeft afgelopen jaren in Landerd ingezet op maatschappelijke begeleiding van nieuwe statushouders. Dit was een aanzienlijke taak, vanwege de extra aantallen statushouders die Landerd heeft toegelaten. Vluchtelingenwerk biedt zowel praktische hulp als hulp bij de start van de inburgering. Maar ook coacht Vluchtelingenwerk bij integratie en leveren ze een bijdrage aan landelijke en regionale projecten zoals de leesexpress en samenwerking met de bibliotheek. Vluchtelingenwerk is verder betrokken bij alle trajecten richting werk van statushouders in Landerd. Hierbij werken ze samen met Integrale Bedrijven Noordoost Brabant (IBN).

Ondanks dat er een afname is van het aantal statushouders vindt het college het erg belangrijk om de organisatie die Vluchtelingenwerk in Landerd heeft opgebouwd te behouden. Hierdoor kunnen ze de huidige statushouders nog goed helpen en kunnen ze inspelen op eventuele toekomstige ontwikkelingen.

\Wethouder Böhmer is erg tevreden over de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk:
‘Het spreekuur draait goed, cliënten kunnen er wekelijks terecht met vragen. Er is inmiddels een grote club vrijwilligers actief bij Vluchtelingenwerk. Zij hebben een belangrijke signalerings- en doorverwijsfunctie. Onze statushouders kunnen echt bij hen terecht.
Wat ik verder erg belangrijk vind is dat Vluchtelingenwerk Landerd veel aan beeldvorming doet. Ze organiseren bijvoorbeeld de ‘Multicultidag’ en gaan in gesprek met verenigingen en de sportcoaches. Hiermee zorgen zij voor een geslaagde integratie van statushouders.’