Straatverlichting kapot?

Als u storingen constateert aan straatverlichting verzoeken wij u vriendelijk die te melden. Dergelijke storingen kunnen immers niet alleen hinder, maar ook onveilige situaties opleveren.

U kunt meldingen van defecte straatverlichting telefonisch doorgeven bij  NOBRALUX (de beheerder), tel. 0411 440401 (tijdens kantooruren).

Let op: Vul ook het lichtmastnummer in. U vindt dat nummer op de lichtmast aan de straatzijde op een hoogte van circa 2 meter.

Uw melding wordt geregistreerd en indien u uw e-mailadres heeft opgegeven bij de melding ontvangt u een bericht terug met het storingsnummer en een referentienummer. Via de link, die u in de e-mail ontvangt, kunt u de status bekijken.

Nadat u een melding hebt ingediend, verloopt de verdere procedure als volgt:

  1. de melding komt binnen bij de beheerder.
  2. de beheerder beoordeelt of uw melding spoedeisend is. Van een spoedeisende melding is sprake als de storing acuut gevaar oplevert.
  3. is de melding spoedeisend, dan wordt direct actie ondernomen.
  4. is de melding niet spoedeisend, dan wordt hij in de donkere maanden (november t/m april) opgelost in een tweewekelijkse herstelronde en in de overige maanden (mei t/m oktober) wordt de storing opgelost in de vierwekelijkse herstelronde.
  5. Reparaties vinden meestal plaats op vrijdagen. Meldingen die vóór donderdag    16.00 uur worden ingediend, kunnen in de ronde van diezelfde week nog worden meegenomen.