Start uitgifte bouwkavels Repelakker te Zeeland

Dit item is verlopen op 11-05-2019.

Inschrijven mogelijk van 15 april 2019 tot en met 29 april 2019.

Woningbouwlocatie Repelakker is gelegen ten noorden van het centrum van Zeeland tussen de straten Laagveld, Kerkstraat en Bergmaas. In de realisatie van het vervolg worden door de gemeente Landerd bouwkavels uitgegeven voor het bouwen van vier vrijstaande woningen.

Grondoppervlakte:             

  • Kavel 2E, groot circa 670 m²
  • Kavel 2F, groot circa 663 m²
  • Kavel 2G, groot circa 666 m²
  • Kavel 2H, groot circa 660 m²

Verkoopprijs:                  

  • € 270,00 exclusief BTW per m²

Uitgiftevoorwaarden:   

  • Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd.
  • Verder gelden de voorwaarden zoals bijgevoegd bij het inschrijfformulier.
  • Per samenlevingsverband mag in elk geval 1 formulier ingevuld worden.

Verkoopvoorwaarden:  

Voor de uitgifte van deze kavels zijn de "Algemeneverkoopvoorwaarden (2011) van ·de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen" van toepassing.

Informatie:

Informatie over de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels kunt u terugvinden op de website www.kavelsinlanderd.nl

Inschrijftermijn:             

15 april 2019 tot en met 29 april 2019.

Inschrijven:                      

Een inschrijfformulier kunt u hieronder downloaden of opvragen bij de mevrouw Corinne van Uden, tel: (0486) 458165.

Dit inschrijfformulier kunt u ingevuld terugsturen naar info@landerd.nl of afgeven op het gemeentehuis in Zeeland tijdens de openingstijden.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Corinne van Uden, afdeling Ruimte 0486-458165, e-mail: Corinne.vanUden@landerd.nl