Start uitgifte bouwkavels fase II Akkerwinde te Schaijk

Dit item is verlopen op 24-11-2017.

Inschrijven mogelijk tot en met 11 november 2017!

De gemeente Landerd is momenteel bezig met de vervolgfase van het plan Akkerwinde te Schaijk. Heeft u interesse voor een van de gemeentelijke bouwkavels? Dan kunt u zich via het inschrijfformulier van de gemeente Landerd inschrijven.

Grondoppervlakte          

  • Kavel G1, groot circa 413 m²
  • Kavel G2, groot circa 413 m²
  • Kavel G3, groot circa 413 m²
  • Kavel G4, groot circa 413 m²
  • Kavel G5, groot circa 413 m²

Verkoopprijs                     

€ 240,30 exclusief BTW per m² (tot 1 januari 2018)

Uitgiftevoorwaarden:       

  • Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd
  • Per samenlevingsverband mag 1 formulier ingevuld worden

Verkoopvoorwaarden

Voor de uitgifte van deze kavels zijn de "Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van ·de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen" van toepassing.

Informatie

Informatie over de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels kunt u terugvinden op de website www.kavelsinlanderd.nl.

Inschrijftermijn              

28 oktober 2017 tot en met 11 november 2017.

Inschrijven                   

Een inschrijfformulier kunt u hieronder downloaden of opvragen bij de heer G. van Breugel tel: (0486) 458165.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de heer G. van Breugel, afdeling Ruimte 0486-458165, e-mail: gary.vanbreugel@landerd.nl.