Sport en Spel Reek

Dit item is verlopen op 04-08-2018.

logo's sport en spel Reek

Ruim twee jaar geleden is het idee ontstaan voor een gezamenlijke sport- en spelaccommodatie in Reek. De voetbal- en tennisclub staken de koppen bij elkaar en pakten samen dit actiepunt op uit het dorpsontwikkelingsplan Reek. Inmiddels hebben Jong Nederland en andere partners zich bij dit initiatief aangesloten. Vier werkgroepen zijn aan de slag gegaan om dit plan verder uit te werken. De gemeente Landerd verleent ondersteuning hierbij.

Behoeftenonderzoek naar sport- en spelaanbod

De werkgroep Sport en Spelaanbod zoekt uit welk sport- en spelaanbod straks in de nieuwe accommodatie moet komen. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de inwoners van Reek zelf graag zouden willen. Daarom hebben ze in de maand april een onderzoek gehouden onder de inwoners van  Uit dit onderzoek is waardevolle informatie gekomen voor het verder ontwikkelen van de plannen.

Uitkomsten onderzoek

Er zijn 592 enquêtes ingevuld. De resultaten zijn representatief voor de Reekse bevolking met reacties uit alle leeftijdscategorieën. Opvallend veel mensen bewegen regelmatig. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de respondenten aan graag vaker actief te willen zijn. Hier kan op een slimme manier op ingespeeld worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat er zeker behoefte is aan nieuwe initiatieven. Zo wordt op basis van de resultaten bekeken of er gestart kan worden met een pilot rondom walking football, seniorentennis en wandelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sport en spel reek