Spelen op kunstgras

Dit item is verlopen op 11-11-2016.

Woensdag 5 oktober zond televisieprogramma ZEMBLA een item uit dat er op kunstgrasvelden kankerverwekkende rubberkorrels (rubbergranulaat) kunnen liggen. Ook in andere media zijn er artikelen met dit onderwerp verschenen. Wij begrijpen de onrust die hierover is ontstaan.

Kan er op de huidige kunstgrasvoetbalvelden gespeeld worden?

Op dit moment is er geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Wij volgen hierin het advies van de GGD en het RIVM. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid.

In de gemeente Landerd wordt rubbergranulaat ingestrooid op het kunstgrasveld bij DAW en het trapveldje bij VCO. Deze velden kunnen gewoon bespeeld worden.

Onderzoek

Maandag 10 oktober hebben de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),  KNVB en RIVM over deze kwestie overleg gehad. In de vergadering heeft het RIVM nogmaals benadrukt dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM. Om alles uit te sluiten is besloten extra onderzoek te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en zal eind 2016 worden opgeleverd.

Meer informatie

Op de website van het RIVM staat een uitgebreid Vraag en Antwoord over rubbergranulaat.

Voor specifieke gezondheidsvragen kunnen inwoners bellen met de GGD, afdeling Gezondheid, Milieu & Veiligheid. Op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0900 - 368 68 68.