Schoner vervoer

Dit item is verlopen op 12-03-2019.

Het klimaatakkoord is ook gericht op schonere mobiliteit, vooral door een omslag te maken naar elektrisch vervoer. Voor zwaar vrachtvervoer zijn nog innovaties nodig.

Voor auto’s en bussen is het technisch al mogelijk. Biobrandstof kan een tijdelijke oplossing zijn op de weg naar groene waterstof als brandstof. De manier waarop we reizen kan ook CO2 reductie opleveren bijvoorbeeld met spitsmijden, thuiswerken, combinaties van auto, openbaar vervoer, fiets en zuiniger rijden.

Dat vraagt veel samenwerking en verandering van iedereen die een rol speelt van begin- tot eindpunt van de reis. Pilots met alternatieven van vervoer en betaling van reizen zijn nodig om hier meer kennis over op te doen.

Uitstoot per vervoersmiddel