Rapport Regionale toekomstbestendigheid eventuele fusiegemeente Landerd-Uden

Dit item is verlopen op 23-01-2018.

Op vrijdag 22 december 2017 ontvingen raadsleden van de gemeente Landerd het rapport Regionale toekomstbestendigheid eventuele fusiegemeente Landerd-Uden van bureau Necker van Naem. Dit rapport wordt in de presidiumvergadering van 17 januari 2018 door Necker van Naem toegelicht. Het presidium zal dan de wijze van behandeling van het rapport vaststellen.