Raden gemeente Uden en Landerd praten verder over Maashorstgemeente

In de coalitieprogramma’s van zowel het college van Landerd als dat van Uden is de gedeelde wens uitgesproken om op korte termijn te komen tot één Maashorstgemeente. In juni zijn beide colleges  een dag bij elkaar geweest om in gezamenlijkheid de ambities en het proces te verkennen. Dit was een constructieve en plezierige dag met als conclusie dat Uden en Landerd samen willen bouwen aan een volwaardige Maashorstgemeente.

Bijeenkomst gemeenteraden

Afgelopen maandag zijn beide gemeenteraden bij elkaar geweest. Zij hebben gesproken over de vormgeving van het proces en de rol van de raden daarin. De colleges gaan een voorstel voorbereiden zodat de gemeenteraden op 8 november een principebesluit kunnen nemen over het voornemen om een Maashorstgemeente te vormen. Vervolgens kan in februari 2019 het Plan van aanpak vastgesteld worden om te komen tot het herindelingsontwerp. Daarin staat op welke wijze de Maashorstgemeente gevormd gaat worden.