Prestatieafspraken voor 2019 ondertekend

Dit item is verlopen op 27-01-2019.

logo Mooiland en Stichting Huurdersbelangen19 december 2018 hebben woningcorporatie Mooiland, Stichting huurder belangen Landerd en de gemeente Landerd prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. In de prestatieafspraken gaat het om samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld door woningen eerst te adverteren voor senioren of jongeren. Bij woningen speciaal voor jongeren tot 23 jaar zorgt Mooiland ook dat de huur past bij de huurtoeslaggrens voor jongeren, deze is € 424.

Mooiland en de gemeente hebben oog voor zorg en welzijn en ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Voor die huurders van 65 jaar en ouder heeft Mooiland Gratis Pluspunten. Huurders kunnen daarmee gratis kleine aanpassingen in huis laten doen die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Mooiland, Stichting huurder belangen Landerd en de gemeente Landerd zetten zich samen in om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. De gemaakte prestatieafspraken vindt u onder de foto.

vlnr: Johanna van Mun, voorzitter stichting huurderbelangen Landerd, wethouder Ben Brands, Elly Pansier, directeur Wonen Mooiland

vlnr: Johanna van Mun, voorzitter stichting huurderbelangen Landerd, wethouder Ben Brands, Elly Pansier, directeur Wonen Mooiland

Te downloaden: