Oproep aan agrariërs voor een keukentafelgesprek

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

17 december 2018 is de gemeente samen met ZLTO in gesprek gegaan met de agrarische ondernemers in Landerd. Deze avond in Het Witte Huis werd druk bezocht, er waren ruim 100 mensen aanwezig. Centrale boodschap van deze avond was: Kom in beweging!

Aanleiding

De agrarische sector beleeft roerige tijden. Discussies over geurhinder, dierenwelzijn en gevolgen voor de volksgezondheid voeren de boventoon en vanuit het Rijk en Provincie zijn verschillende nieuwe en soms verstrekkende wettelijke maatregelen in het leven geroepen. De belangrijkste is dat de uitstoot van stikstof moet worden verminderd in 2022 in plaats van 2028. Verder moeten uiterlijk op 31 december 2024 alle asbesthoudende daken zijn verwijderd.

Voortgang keukentafelgesprekken

Sinds de bijeenkomst afgelopen december hebben zich 40 agrariërs gemeld bij de gemeente en hebben een keukentafelgesprek gehad. Tijdens deze gesprekken zijn er ervaringen en knelpunten uitgewisseld en mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Diverse agrariërs zijn hiervoor ook doorverwezen naar de ondersteunende maatregelen van de provincie Noord-Brabant (o.a. VABIMPULS) en/of in contact gebracht met de gemeente.

Het doel van  de keukentafelgesprekken is om vrijblijvend en in informele setting te praten over de toekomst van het desbetreffende bedrijf. De gesprekken worden gevoerd door Martien van den Hoven en Adri van de Plas. Beiden hebben ruime ervaring in de agrarische sector.

Vragen die aan de orde kunnen komen:

  • Waar sta je / het bedrijf over 10-15 jaar?
  • Wat betekent dit voor het bedrijf, het gezin?
  • Wat is er nodig om dat te bereiken?
  • Waar loop je tegen aan?
  • Wat of wie heb je nodig?

Aanmelden voor een gesprek

Heeft u nog geen keukentafelgesprek gehad maar wilt u wel een gesprek. Dat kan nog steeds. Neem dan contact op met Dolf Derks. Hij is bereikbaar op 0486-458 111 of via dolf.derks@landerd.nl.