Op weg naar minder restafval

Dit item is verlopen op 18-05-2019.

Van afval naar grondstof

Ons afval is een grondstof. Het maximaal hergebruiken van producten noemen we de circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd.Beter scheiden, minder afval

Afval zien als grondstof is goedkoper, duurzamer en milieuvriendelijker. We moeten proberen ons denken (nog) meer om te schakelen van afval naar grondstof, zodat hergebruik stijgt en de hoeveelheid restafval daalt. Ook hergebruik van nog bruikbare spullen is belangrijker dan ooit. De verbranding van het restafval wordt steeds duurder. De hoeveelheid afval in de grijze containers terugbrengen door een betere en bewustere scheiding is beter voor de portemonnee, het milieu, en duurzamer.

Sorteeranalyse restafval en afvalscheiding Landerd

Om de drie jaar wordt er onderzocht welk afval er in de grijze containers wordt gedaan. Uit het meest recente onderzoek (2016) blijkt dat er veel etensresten en tuinafval (inclusief snoeihout) in zat. Het beste is natuurlijk zo weinig mogelijk etensresten over te houden. Dit is alleen maar verspilling. Etensresten horen thuis in de groene gft-container.

Tuinafval

Tuinafval hoort evenmin thuis in de grijze container en moet in de groene container. Tuinafval kan tot 2m3 gratis worden gebracht naar de regionale milieustraat in Oss. Binnen de bebouwde kom wordt snoeihout in het najaar in Landerd gratis aan huis opgehaald. In het buitengebied kan een ontheffing worden verkregen voor het stoken van schoon snoeihout. Bladeren van gemeentebomen kunnen in de bebouwde kom langs de weg op hopen worden gegooid. Dan haalt de gemeente het op.

PMD

Ook is in het onderzoek gebleken dat er in het restafval ook nog PMD (plastic, metalen (blik) en drankenkartons), papier, textiel, glas en klein chemisch afval zit. Deze afvalstromen worden gescheiden ingezameld in de gemeente en horen niet in de grijze container.

De inzamelfrequentie van het PMD is in de zomermaanden verhoogd naar 1 x per 2 weken. Wist u dat de PMD-zakken worden gemaakt van het plastic wat u hebt gescheiden.

Oud papier

Oud papier wordt in uw buurt door verenigingen (vrijwilligers) ingezameld. Zij krijgen hiervoor een vergoeding. Ook staat er voor het oud papier een container op de gemeentewerf in Schaijk. Voor textiel staan er op diverse plaatsen in onze gemeente containers. Hierin kunnen alle textielsoorten (dus ook oude vodden en dekens) en (kapotte) schoenen worden gegooid.

Voor het glas staan in de dorpskernen nieuw ondergrondse glasbakken waar het glas op kleur kan worden ingegooid.

Klein chemisch

Bewaar Klein chemisch afval (kca) in de groene kca boxen. Kca kunt u afgeven op de gemeentewerf in Schaijk en de regionale milieustraat in Oss.

De meeste afvalsoorten kunnen in de gemeente Landerd gescheiden worden aangeboden. Meer informatie hierover staat op deze website.

Al het afval wat gescheiden wordt aangeboden wordt afzonderlijk bewerkt wat resulteert in heel veel grondstoffen. Beter voor het milieu, goedkoper en duurzamer.

In 2019 zal er een nieuw onderzoek worden gehouden naar de inhoud van de grijze container.

Wist u dat u de grote grijze container gratis kunt omruilen naar een kleiner nieuw exemplaar? U kunt hiervoor contact op nemen met de gemeente: tel 0486-458111.

Kringloopactiviteiten in Landerd

Twee jaar geleden is er een samenwerking tussen Kringsloopbedrijven Maasland en de gemeente Landerd gestart. Daardoor krijgen oude huishoudelijke spullen (grof huisvuil) een tweede leven en zorgen we met zijn allen voor een duurzamere samenleving.

Gooi het grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, klein en groot, daarom niet in de grijze container. Het kringloopbedrijf haalt al uw grof huisvuil gratis bij u thuis op. Er wordt geen groen tuinafval en bouw- en sloopafval opgehaald. Veel van de opgehaalde spullen komen terecht in de winkels van het kringloopbedrijf in Oss en in Heesch. Breng eens een bezoek aan een van deze winkels. Leuke 2e hands spullen voor een klein prijsje.

De overige niet verkoopbare spullen wordt gesorteerd en hiervan worden dan weer grondstoffen gemaakt. De samenwerking bespaart naar schatting jaarlijks ongeveer 100 ton CO2-uitstoot. Dat komt overeen met de jaarlijkse opnamecapaciteit van ruim 10.000 bomen, ofwel een bos van ruimt 55 voetbalvelden.

Daarnaast biedt het kringloopbedrijf werkgelegenheid en werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dus: Grof huisvuil, groot of klein, bruikbaar of onbruikbaar, niet in de grijze container. Meldt u aan op www.kringloopbedrijfoss.nl of bel naar 0412-626111 om het gratis aan huis op te laten halen.

Beter voor het milieu, goedkoper en duurzamer, en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.