Onderzoek naar ervaringen met Wmo

Dit item is verlopen op 14-03-2018.

Wij doen elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die zorg of een voorziening hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u in 2017 een Wmo indicatie (gehad)? Dan krijgt u in februari een brief met een vragenlijst voor een onderzoek naar uw ervaringen met de Wmo. U kunt deze vragenlijst schriftelijk of online invullen.

Wat vragen we?

We vragen naar uw ervaringen met de Wmo over 2017. Hoe is er met uw hulpvraag omgegaan? Wat vindt u van de kwaliteit van de ondersteuning of de voorziening die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op uw leven?

Dienstverlening verbeteren door uw ervaringen

Laat ons weten wat uw ervaringen zijn door de vragenlijst in te vullen. Misschien zijn er dingen die u graag anders wilt. Wij gebruiken uw ervaringen om de dienstverlening, de zorg en voorzieningen in de toekomst voor u - en voor anderen - te verbeteren.

Tot slot

Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We verwerken alle informatie anoniem zodat het niet herleid kan worden naar individuele personen. Het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘BMC Onderzoek’ voert het onderzoek voor ons uit.