Onderonsje voor Zeelandse Mantelzorgers: op pad met wethouder Böhmer

Wat zijn de taken van onze wethouder Böhmer ? Wie zijn zijn collega’s ? Hoeveel uur werkt hij gemiddeld in de week? Op welke wijze zorgt hij ervoor dat mantelzorgers in balans blijven? Welke problemen van mantelzorgers hebben zijn aandacht? Is daar budget voor bij de gemeente? Allemaal vragen die weleens bij mantelzorgers opkomen en waar logo zorgcoöperatie Zeelandwe graag een antwoord op zouden willen krijgen. Die mogelijkheid wordt nu aangeboden aan de Zeelandse mantelzorgers.

 Wanneer?

  • Dinsdag 17 september: van 13.30 uur tot 15.30 uur.
  • Woensdag 18 september: van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Start van de wandeling is bij ontmoetingscentrum  “De Inloop”  Franciscushof 1 (Zorgcentrum Compostella) Zeeland.

Wanneer bent U mantelzorger?

U verleent zorg aan iemand waar u een sociale relatie mee hebt. Dit doet u onbetaald, langdurig en/of intensief en is meer dan gebruikelijke zorg.

Aanmelden?

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming is het voor de gemeente niet meer mogelijk om persoonlijke uitnodigingen te versturen. Indien u geregistreerd was bij de gemeente ontvangt u dan ook GEEN persoonlijke uitnodiging voor dit onderonsje.

Wilt u onder ontspannende omstandigheden in gesprek gaan met wethouder Böhmer dan moet u zich voor 15 september aanmelden via onderstaand strookje of via de mail: ajtmpeters@gmail.com.

Hebt u interesse om aan deze wandeling deel te nemen maar hebt u geen vervangende ondersteuning voor uw naaste waar u voor zorgt neem dan contact op met Helma Vermeer,  wijkverpleegkundige, tel. Nr. 06-20246024 of via de mail: helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl.