Nu werken aan het bos van de toekomst in de Maashorst

Dit item is verlopen op 12-01-2019.

De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen, maar dat gaat veranderen! Het is de bedoeling om de bossen geleidelijk om te vormen naar een natuurlijker en gevarieerder bos. Om dat te realiseren zijn er diverse werkzaamheden nodig en ook deze winter staat er het nodige op de planning.

Verkrijgen van meer variatie in het bos

Om de gewenste variatie te krijgen, blijft er allereerst een netwerk van bestaande waardevolle oude en aftakelende bomen behouden. Daarnaast planten we boom- en struiksoorten aan die horen bij het natuurlijkere bos, maar die nu nog ontbreken. Ook voeren we  maatregelen uit die de structuur van het bos verbeteren. Dit betekent dat we bomen weghalen of omduwen om zo open plekken te maken. Zo krijgen met name de inheemse loofbomen en struiken die hier van nature groeien, meer kansen.

Op die manier ontstaan de gewenste verschillen in het bos; open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Deze afwisseling maakt het bos aantrekkelijker, niet alleen voor de mens, maar zeker ook voor vele planten- en diersoorten.

Planten van bomen en struiken

Bij het planten van bomen en struiken gaat het om soorten die nu niet in het bos voorkomen, maar die daar wel thuishoren. Deze soorten komen echter niet vanzelf, of dit duurt heel lang. De aanplant van deze soorten gebeurt met steun van de provincie Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) binnen het programma POP3.

Waar gaan we aan de slag?

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken in de Maashorst. Daar waar de maatregelen worden uitgevoerd, zal nadere informatie in het terrein worden opgehangen. 

Wie voert de werkzaamheden uit?

De opdrachtgever van de werkzaamheden zijn de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Deze werken samen in de Stichting Maashorst in Uitvoering. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de werkzaamheden. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden en de Europese subsidieregeling POP3.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling “Europa investeert in zijn platteland”