Nieuwe accommodatie jeu de boulesvereniging Le Jeteur

Dit item is verlopen op 16-08-2019.

Toen door dames korfbalvereniging EMOS en voetbalvereniging DAW in Schaijk het besluit was genomen om samen als één vereniging verder te gaan, was jeu de boulesvereniging Le Jeteur er als de kippen bij om het gemeentebestuur erop te wijzen dat de locatie die EMOS zou achterlaten, voor hen perfect zou zijn! Het college van Landerd besloot in 2018 medewerking te verlenen aan Le Jeteur en de vereniging kreeg de beschikking over de oude accommodatie van EMOS.

Aan de slag

Samen met de gemeente overlegde de vereniging hoe de accommodatie eruit moest komen te zien en waar de nieuw te bouwen accommodatie zou moeten komen. Le Jeteur voerde het nodige overleg met de architect en met de omwonenden. Ook heeft de vereniging een vergunningaanvraag ingediend voor de bouw.

Het bouwteam van Le Jeteur heeft al het nodige in de praktijk uitgevoerd. Met een kleine verbouwing hebben ze de kantine van EMOS geschikt gemaakt voor alle 80 leden. Ook zijn ze gestart met de aanleg van 18 nieuwe buitenbanen met Ledverlichting.

Aan de uitstraling van het terrein hebben ze al veel gedaan. Er zijn leihaagbeukbomen geplant en een beukenhaag. Verder zijn er rond de banen verhardingen aangebracht en is de ruimte rondom de banen voorzien van zitbankjes. Alles wat tot nu toe is gerealiseerd ziet er mooi uit en heeft een hoge kwaliteit.

De vereniging heeft hard gewerkt aan het verkrijgen van sponsoren. De bomen hebben ze met een actie kunnen aanschaffen en ondertussen worden er obligaties uitgegeven zodat de vereniging niet naar de bank hoeft om hun dromen te realiseren.

Sinds januari hebben 35 nieuwe leden zich aangemeld en met trots maakte het bouwteam onlangs al bekend dat er in 3 weken tijd al € 64.000,00 was binnen gehaald met de verkoop van obligaties.

Op naar een nieuwe accommodatie

Le Jeteur staat nu klaar om te starten met de nieuwbouwaccommodatie met overdekte jeu de boules banen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 11 juli werd hierop geproost samen met wethouder Böhmer. Ook ondertekende de jeu de boulesvereniging met de wethouder de overeenkomsten voor de toegekende stimuleringssubsidie en het recht van opstal.

Wethouder Böhmer gaf aan erg trots te zijn op wat de vereniging voor elkaar heeft gekregen en wenst ze succes met de voorbereidingen voor de bouw.

nieuwe jeu de boulesbaan