Nieuw digitaal aanvraag- en meldingsformulier evenementen

Dit item is verlopen op 09-06-2019.

Vanaf 18 januari 2019 staat het nieuwe aanvraagformulier voor evenementen op onze website.

Wilt u een evenement organiseren?

Dan gebruikt u vanaf 18 januari 2019 het nieuwe digitaal formulier. Ook voor kennisgevingen 0-evenementen (vergunningsvrij) en de meldingen meerjarenvergunningen is er een digitaal formulier.

Alle andere formulieren worden vanaf 18 januari 2019 dan ook niet meer in behandeling genomen.

Categorieën evenementen

De evenementen hebben wij onderverdeeld in de categorieën:

  • 0-evenement
  • A-evenement
  • B- en C- evenement

Wat is een 0-evenement?

Een 0-evenement is een kleinschalige buurt- of straatactiviteit, zoals een buurtbarbecue. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig, maar is een kennisgeving voldoende. Wel moet u in een routekaartje of situatietekening meesturen.

Wat is een A-evenement?

Is uw evenement of activiteit niet grootschalig of risicovol? Maar voldoet deze niet aan de voorwaarden voor een 0-evenement? Dan heeft u een vergunning voor een A-evenement nodig.

Hiervoor levert u in een draaiboek gegevens aan van bijv. alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen e.d. Een situatietekening en/of plattegrond levert u altijd aan.

Wat zijn B- en C-evenementen?

B- en C-evenementen zijn grootschalig of risicovol. Hiervoor is altijd een vergunning nodig. In het draaiboek (docx, 43 kB) levert u een situatietekening en/of plattegrond aan, maar ook gegevens van alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen, beveiliging, calamiteiten e.d.

Heeft u een meerjarenvergunning?

Dan gebruikt u het digitaal meldingsformulier meerjarenvergunning. U geeft op dit formulier aan of er wijzigingen zijn in het evenement, of u dranghekken/containers nodig heeft en welke verkeersmaatregelen geregeld moeten worden. Eventueel levert u een nieuwe plattegrond of situatietekening aan.