Nieuw digitaal aanvraag- en meldingsformulier evenementen

Dit item is verlopen op 18-05-2019.

Wilt u een evenement organiseren? Dan gebruikt hiervoor een digitaal formulier.

Alle andere formulieren worden vanaf 18 januari 2019 niet meer in behandeling genomen.

Categorieën evenementen

De evenementen hebben wij onderverdeeld in de categorieën:

Wat is een 0-evenement?

Een 0-evenement is een kleinschalige buurt- of straatactiviteit, zoals een buurtbarbecue. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig, maar is een kennisgeving (DigiD) voldoende. Wel moet u een routekaartje of situatietekening meesturen.

Wat is een A-evenement?

Is uw evenement of activiteit niet grootschalig of risicovol? Maar voldoet deze niet aan de voorwaarden voor een 0-evenement? Dan heeft u een vergunning voor een A-evenement (DigiD) nodig.

Hiervoor levert u in een draaiboek (Word 31kb) gegevens aan van bijv. alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen e.d. Een situatietekening en/of plattegrond levert u altijd aan.

Wat zijn B- en C-evenementen?

B- en C-evenementen zijn grootschalig of risicovol. Hiervoor is altijd een vergunning (DigiD) nodig.

In het draaiboek levert u een situatietekening en/of plattegrond aan, maar ook gegevens van alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen, beveiliging, calamiteiten e.d.

Melding meerjarenvergunning

Heeft u een meerjarenvergunning? Dan gebruikt u het meldingsformulier meerjarenvergunning(DigiD). U geeft op dit formulier aan of er wijzigingen zijn in het evenement, of u dranghekken/containers nodig heeft en welke verkeersmaatregelen geregeld moeten worden. Eventueel levert u een nieuwe plattegrond of situatietekening aan.