Meetwerkzaamheden in Landerd

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

De komende jaren voert de gemeente Oss meetwerkzaamheden uit in Landerd.

Waarvoor zijn de meetwerkzaamheden?

De meetwerkzaamheden zijn nodig voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie. We noemen dit de BGT. Dit is een digitale kaart van Nederland waarin veel informatie heel precies is vastgelegd en wordt bijgehouden. Met de  BGT zijn we klaar voor de toekomst met moderne technologie en nieuwe wetten en regels. Hiermee kunnen we sneller informatie over locaties van kabels, leidingen, wegen en percelen geven aan bedrijven en inwoners.

Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de BGT?

Zeven organisaties zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens. (o.a. Provincies, RWS, waterschappen) De gemeente is één van die zeven organisaties. We noemen hen de bronhouders. Het Kadaster beheert de BGT volgens de regels van de Nederlandse overheid.

Wie voert het meetwerk uit?

De medewerkers van de gemeente Oss voeren het meetwerk in opdracht voor de gemeente Landerd uit. Medewerkers hebben een brief met een toestemmingsverklaring. U kunt hierom vragen.

Heeft u nog vragen?

Bel ons dan op  0486-458 111 en vraag naar Jos de Looijer van de afdeling Realisatie en beheer.