Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, RPP en VVD eens over coalitieprogramma

Dit item is verlopen op 03-06-2018.

Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, RPP Landerd en VVD Landerd zijn het inhoudelijk eens over het coalitieprogramma voor de periode 2018-2022. De lijsttrekkers van de vier partijen hebben het akkoord op vrijdag 4 mei in het gemeentehuis in Zeeland ondertekend.

Het coalitieprogramma heeft als titel ‘Krachtige kernen in de Maashorst’.

Hierin zijn de belangrijkste thema’s die de coalitie gaat  oppakken benoemd. “De kern van dit coalitieprogramma is onze eigen kracht en identiteit verder uitbouwen en onderbrengen in een nieuwe Maashorstgemeente. Vanuit onze krachtige kernen en vanuit de kracht van de gemeenschap toewerken naar een nieuwe Maashorstgemeente.

Speciale aandacht hebben we voor samen werken met een ‘ja mits’ houding, dus oplossingsgericht, klimaatadaptatie (onze omgeving aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering), leefbaarheid en duurzaamheid. Deze thema’s lopen als een rode draad door dit coalitieakkoord.

Dit coalitieprogramma beschrijft ‘waarom’ en ‘wat’ we willen bereiken. De jaarlijkse uitvoeringsagenda laten wij over aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zullen deze opnemen in de bestaande bestuurlijke verantwoordingscyclus. Hierin staat dan op welke wijze en met welke middelen we onze doelen willen realiseren. Wij spreken daarbij de ambitie uit om datgene wat in dit coalitieakkoord staat, in deze bestuursperiode te realiseren door daarover een onomkeerbaar besluit te nemen.

Samenwerken is vertrouwen. En wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking.”

Het college wordt gevormd door de wethouders Ben Brands (MV), Moritz Böhmer (PL) en Hans Vereijken (RPP). De wethouders worden op donderdag 17 mei tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd.

Ondertekening coalitieprogramma