Landerd krijgt een preventiewerker jeugd

Dit item is verlopen op 11-11-2016.

De gemeente Landerd krijgt een preventiewerker jeugd. Deze preventiewerker krijgt drie hoofdtaken: het bieden van ondersteuning aan jeugd en gezinnen, collectieve preventie en het stimuleren van het inzetten van eigen kracht van inwoners (community building). Ons Welzijn, de GGD, en de Zorgcoöperaties hebben hiervoor een plan opgesteld.

Wethouder Jonkergouw: “De goede ervaringen die de gemeente op het gebied van zorg en preventie heeft met de wijkverpleegkundige willen we graag verbreden naar de jeugd. Daarom gaan we een preventiewerker hiervoor aanstellen Het doel van de inzet van de preventiewerker jeugd is dat jongeren en hun ouders het normaal vinden om voor elkaar te zorgen, dat specialistische zorg ingezet wordt als echt nodig is en preventie wordt geborgd in het dorpsnetwerk. Daarnaast willen we meer zicht krijgen op wat er speelt onder jongeren.”

Eén preventiewerker jeugd is er voor de dorpen Zeeland en Reek en de andere persoon voor Schaijk. De gemeente maakt hiervoor een bedrag vrij van € 83.000,- per jaar.

De preventiewerker gaat nauw samenwerken met de sociaal werker en de wijkverpleegkundigen in de dorpen en wordt aangestuurd door de drie zorgcoöperaties. De functie kan uiteindelijk, als het nodig is, overgedragen worden in taken aan bestaande functies zoals de jeugdverpleegkundige.