Landelijke Opschoondag op 23 maart een succes!

Dit item is verlopen op 25-04-2019.

Op zaterdag 23 maart 2019 hebben ongeveer 300 vrijwilligers, jong en oud,  van verschillende verenigingen (15) in de gemeente Landerd meegedaan aan de Landelijke Opschoondag. Onder het motto Schoon en Duurzaam Landerd en de spreekwoorden ‘vele handen maken licht werk’ en ‘alle kleine beetjes helpen’ is in totaal ca. 16 m3 zwerfafval opgeruimd in Landerd. Dit is een geweldig resultaat.

Hopelijk dat schoon, schoon blijft en iedereen er zich van bewust is dat afval niet op straat en in onze natuur thuis hoort.

Opening door wethouder en buurtvereniging

Wethouder Ben Brands opende de schoonmaakdag samen met buurtvereniging De Steenmakkers in Zeeland. Jong en oud hadden zich verzameld op het speelterrein  gelegen aan de Zwerfsteen (zie foto). Met z’n allen is die ochtend in de wijk in de directe omgeving het zwerfafval opgeruimd. 

Deelnemende verenigingen

Naast buurtvereniging De Steenmakkers hebben buurtverenigingen De Vlasakkers, De Strepen, Van Kilsdonkplein, Vur d’n Berg en Vezelstraat uit Zeeland, De Stroat, De Grune’n Hoek, ‘t Gaal en ’t Kolfke uit Schaijk, in hun eigen buurt het zwerfafval opgeruimd.

Jeugdleden van voetbalverenigingen Festilent en VCO uit Zeeland hebben die ochtend op hun sportpark en in de omgeving het restafval opgeruimd.

Scouting Schaijk die ook al heel veel jaren meedoet aan de landelijke opschoondag, heeft ’s middags de (wijde) omgeving van het Scoutinggebouw in Schaijk schoongemaakt.

Leden van de Wildbeheerseenheid Groot Maashorst hebben die dag een groot deel van het buitengebied en de natuur van Landerd onder handen genomen. Dat doen ze al heel veel jaren. Grote hoeveelheden afval zijn zo uit het mooie buitengebied van Landerd opgeruimd.

Hulp vanuit de gemeente

De gemeente heeft allerlei hulpmiddelen zoals handschoenen, zakken, prikstokken en containers ter beschikking gesteld. Het ingezamelde zwerfafval is dezelfde dag nog door medewerkers van de buitendienst opgehaald bij alle verenigingen en afgevoerd. De vrijwilligers zijn door de gemeente getrakteerd op een krentenbol.

Vrijwilligers: Bedankt! Door jullie inzet is Landerd nog schoner.

Vrijwilligers van de Landelijke opschoondag in Landerd

Laten we onze leefomgeving met z’n allen blijvend schoonhouden.