Kunnen schapen de maaimachine vervangen?

Dit item is verlopen op 04-08-2018.

De komende 3 jaar gaan de schapen Wim en Joke Jans natuurgebiedjes van de gemeente begrazen. In die jaren wordt bijgehouden wat het effect is van de begrazing op de natuurwaarde. Hoe meer soorten kruiden voorkomen in het grasland hoe hoger de natuurwaarde. Ook worden enkele plekken meegenomen die voor de maaimachines niet of moeilijk te bereiken zijn, zoals bijvoorbeeld het dijkje rond Repelakker. Na deze periode wordt bekeken of het gewenst is om het beheer met schapen te blijven doen.

De schapen die ingezet worden zijn ingeënt tegen Q-koorts.