Komst Aldi impuls voor leefbaarheid Reek

Dit item is verlopen op 16-05-2019.

Het college van B&W heeft vandaag besloten medewerking te verlenen aan een tijdelijke Aldi supermarkt in Reek voor een periode van maximaal 10 jaar. Dit op de locatie tegenover het Tinq tankstation aan de Monseigneur Borretstraat.

Aldi geeft voorkeur aan tijdelijke vestiging in Reek

De Aldi geeft de voorkeur aan een tijdelijke vestiging in Reek om in die periode te kunnen beoordelen of een permanente winkel op deze locatie voor hen haalbaar is.

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente een discounter op Reek-Zuid wil faciliteren. In het uitgevoerde koopstromenonderzoek staat dat een supermarkt in Reek mogelijk negatieve effecten heeft op Schaijk en Zeeland. Het college wil daarom vooralsnog geen medewerking verlenen aan een permanente discounter.

Het college vindt het ook belangrijk dat de vestiging van de Aldi in Zeeland daar blijft. De Aldi geeft aan het bestaande huurcontract van hun winkel in Zeeland voor circa drie en een half jaar te respecteren

Leefbaarheid

Wethouder Vereijken: “Een Aldi in Reek is één van de speerpunten uit het coalitieprogramma. Het is ook een belangrijk onderdeel van het Dorpsontwikkelingsplan waar veel Reekenaren zich actief voor inzetten.

De komst van de Aldi naar Reek is een opsteker voor de leefbaarheid van dit mooie dorp”.

Reactie voor of tegen

Bewoners en ondernemers uit Landerd krijgen gedurende de tijdelijke periode dat de nieuwe winkel is geopend de gelegenheid een onderbouwde reactie te geven waarom zij voor of tegen een permanente discounter in Reek zijn. Deze input kan de gemeente gebruiken voor de beoordeling van een eventueel verzoek om een permanente discounter op Reek-Zuid te laten vestigen”.