Jaarrekening 2018: Tekort zoals verwacht; veel geïnvesteerd in 2018

Dit item is verlopen op 25-06-2019.

In de gemeente Landerd is in 2018 flink geïnvesteerd in de drie dorpen. Dat blijkt uit de jaarrekening 2018 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening eindigt onder de streep met rode cijfers. Dit tekort was al voorzien.

De jaarrekening 2018 kent een tekort van ruim € 334.000. Omdat we in 2018 niet alles hebben kunnen uitvoeren wat op de planning stond, hebben we verschillende projecten doorgeschoven naar 2019. Deze projecten ( o.a stimulering recreatie en toerisme, transformatie jeugd, de Omgevingswet, bestemmingsplan buitengebied, diverse ITC projecten en de voorbereiding voor de herindeling) worden in 2019 verder opgepakt en uitgevoerd. Hierdoor eindigden we 2018 met een tekort van ruim € 1,5 miljoen.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een tekort van € 1,4 miljoen. Ondanks de cijfers is wethouder financiën Hans Vereijken, positief gestemd: “We zijn niet verrast door het tekort op de jaarrekening. Het tekort lag in de lijn der verwachting, want in 2018 hebben we heel veel geïnvesteerd in de dorpen. We vangen het tekort nu op door het te betalen uit onze reserves. En het resultaat mag er zijn, je kunt aan alles zien en merken dat er geïnvesteerd is”.

Het resultaat

In de dorpen is het resultaat zichtbaar. De centrumplannen in Schaijk en Zeeland zijn grotendeels afgerond en inwoners zijn nauw betrokken bij de uitvoering van centrumplannen en andere projecten. Er is niet alleen in stenen geïnvesteerd, maar ook in de samenleving. Zo zijn in 2018 de wijkverpleegkundige, de verlenging van de samenwerking met de buurtsportcoaches en de nieuwe werkwijze voor de toegang jeugd gerealiseerd.

Andere projecten waar in geïnvesteerd is

  • Afronding van het project Meer Maashorst en Landschappen van Allure
  • Verbeteren van de voorzieningen en oversteek Bergmaas en Tweehekkenweg
  • Het verwijderen van asbest op basisschool De Kreek’l
  • Aanleg van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging Festilent
  • Plaatsen van 6 ondergrondse glasbakken in de diverse centra
  • Realiseren nieuwe evenementkasten in Schaijk en Zeeland

Raadsbehandeling, inzien en downloaden begroting

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de vergadering van donderdag 27 juni 2019, aanvang 19.30 uur.