Jaarrekening 2017: Financiën op orde en werk in uitvoering

Dit item is verlopen op 09-06-2018.

In de gemeente Landerd zijn de financiën op orde en is er flink werk in uitvoering. Dat blijkt uit de jaarrekening 2017 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaar 2017 stond in het teken van participatie, betrokkenheid en samenwerking. Iedereen doet mee vanuit een eigen rol in de samenleving;  gemeentebestuur, individuele burgers, ondernemers, gemeentelijke organisatie, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Ben Maathuis, wethouder Financiën, is tevreden: “De jaarrekening kent een overschot van ruim € 350.000 en de effecten van investeringen in de dorpen zijn in 2017 nog meer zichtbaar geworden. Denk hierbij aan de centrumplannen Schaijk en Zeeland en de buitensportaccommodaties. In 2018 zal dit nog verder vorm krijgen."

Niet alleen in stenen is in 2017 geïnvesteerd, maar ook in de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn ‘Samen Landerd, Samen Beter’, de BuurtSportCoach, opvang van statushouders en diverse activiteiten binnen het Sociaal Domein”.

Daarnaast is er hard gewerkt aan:

  • Project Meer Maashorst
  • Veiligere woonomgeving door bewustwording en buurtpreventieborden
  • Uitvoering verkeersmaatregelen voor meer verkeersveiligheid in gebied Mun
  • Versterking van AgriFood in onze gemeente door uitvoering diverse projecten
  • Voorbereidingen voor een nieuw dorpshuis en sporthal in Zeeland.
  • Dorpsontwikkelingsplan Reek

Raadsbehandeling, inzien en downloaden begroting

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de vergadering van woensdag 4 juli 2018, aanvang 19.30 uur. De jaarrekening 2017 is vanaf 8 mei 2018 te raadplegen op deze website.